Robotforum.ir

به فروم رباتهاي صنعتي خوش آمديد. لطفا" براي مشاهده مطالب سايت لاگين و يا ثبت نام فرماييد.
امروز دوشنبه 2 اردیبهشت 1398, 6:45 pmهمه زمانها با ساعت محلی UTC + 3:30 [ DST ] تنظیم شده اند
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 1 پست ] 
نويسنده پيغام
 موضوع پست: ابزار جوشكاري نقطه‌اي
پستارسال شده در: يکشنبه 13 آذر 1384, 8:27 pm 
آفلاين

تاريخ عضويت: سه شنبه 8 آذر 1384, 5:36 pm
پست ها : 12
در جوشكاري مقاومتي، با ايجاد منطقة مذاب مشترك ميان دو يا چند ورق فلزي از طريق اعمال گرما و فشار ، اتصال ميان ورق ها انجام مي پذيرد. گرما در نتيجة مقاومت الكتريكي قطعه كارها در هنگام اعمال ولتاژ و فشار در اثر نيرويي خارجي كه در خلال چرخة جوشكاري، متغير است فراهم مي آيد.


ساختمان ابزار جوشكاري
1. اجزا : مهمترين قطعات به كار رفته در يك تفنگ جوشكاري از اين قرارند:
2. مدار آب : براي خنك كاري بازوها، انبر و نيز ترانس در هر تفنگ جوشكاري لازم است تا يك مدار گردش آب در نظر گرفته شود.
مدار بيروني – مدار بيروني آب، شامل يك خط لولة رفت و يك خط لولة برگشت است كه آب در مدار رفت، نخست به يك صافي وارد مي شود؛ سپس از يك شير قطع جريان مي گذرد كه با دريافت سيگنال ، سيم پيچ مغناطيسي آن، محور فلزي درونش را به جلو مي راند و بدين روي، جريان آب ورودي به مدار، قطع مي گردد. آب ورودي به تفنگ جوشكاري پس از انجام خنك كاري از آن خارج شده، به يك شير سنجش مقدار جريان وارد مي شود. در صورتي كه مقدار جريان كمتر از اندازة مجاز باشد، اين شير، جريان آب را مي بندد. پس از عبور آب از اين شير، يك نشانگر جريان ، باز بودن مدار خروج آب را نمايش مي دهد.

مدار دروني – مدار درون ابزار جوشكاري، شامل راهروهاي باريكي است كه در بازوها، انبر، قطعات واسطه و نيز پوستة بيروني ترانس تعبيه شده اند و به كمك شيلنگ هاي كوچكي به هم متصل شده اند؛ به طوري كه آب خنك از طريق شيلنگ به يك سر هر يك از قطعات نامبرده وارد مي شود و از سر ديگر آن خارج مي شود. لازم به توضيح است كه مطابق شكل زير، در قطعة انتهايي بازوها، آب از يك لولة باريك فلزي يا پلاستيكي كه در راهروي دروني قطعه نصب شده است به طرف نوك الكترود حركت مي كند و پس از خنك كردن نوك الكترود از فضاي خالي ميان سطح بيروني لولة نازك و سطح دروني راهرو به طرف عقب برمي گردد و از قطعه خارج مي شود.


3. مدار باد :
بيروني – مدار باد، از نقطة ورود به سلول تا نقطة پاياني مصرف در جك تفنگ جوشكاري، در شكل زير آمده است:
در آغاز مسير باد، يك شير گازي براي قطع سريع جريان باد پيش بيني شده است. سپس شيلنگ كشي تا ابتداي واحد مراقبت انجام شده است. پيش از ورود باد به اين دستگاه، يك انشعاب براي دستگاه تراش نوك الكترود گرفته شده است. اين دستگاه در دو گونة برقي و بادي وجود دارد كه در گونة دوم، محرك تيغچة تراشكار، نيروي باد است. علاوه بر اين، از جريان باد براي زدودن تراشه هاي نوك الكترود از روي تيغچه نيز استفاده مي گردد.
باد پس از ورود به واحد مراقبت، تميز مي شود و اندكي روغن روانساز به آن زده مي شود تا براي استفاده در شيرها و جك بادي آماده گردد.
در ابتداي مسير خروجي باد از واحد مراقبت، يك شير كنترل فشار نصب شده تا در صورت افت فشار خط از يك ميزان قابل تنظيم، جريان را به كمك سيم پيچ مغناطيسي و محور متحركش قطع نمايد. بدين ترتيب كه پيچ تنظيم آن را بر روي فشار دلخواه (كمترين مقدار مجاز) قرار مي دهيم. اگـر فـشار باد از اين ميزان كمتر شود، يك سيگنال به كنترل كننده فرستاده مي شود و متعاقباً سيگنال ديگري به شير باز مي گردد كه جريان را در سيم پيچ برقرار مي نمايد. در اثر تشكيل ميدان مغناطيسي در سيم پيچ، هستة فريتي (محور متحرك) به جلو رانده مي شود و جلوي عبور هوا را مي گيرد تا مدار باد، بسته شود.
دروني – پس از عبور از شير كنترل فشار، باد از طريق شيلنگ به بالاي روبات كه محل نصب صفحة نگهدارندة شيرهاست هدايت مي شود و به ورودي مشترك شيرهاي فرمان مي رسد. در اين موضع، در تفنگ هاي دو مرحله اي به ترتيب شير حركت دهندة مرحلة يكم يا حركت MX ، شير حركت دهندة يا Back-Pressure Remove قرار دارند. در تفنگ هاي يك مرحله اي، فقط دومين شير نصب شده است. براي كاستن از صداي نامطلوب باد به هنگام تخليه از شيرها نيز دو عدد صدا خفه كن در محل خروجي هاي مشترك شيرها به كار گرفته شده اند. لازم به ذكر است كه در برخي تفنگ هاي جوشكاري، از دو شير فرمان كه بر روي خود تفنگ جاي داده شده اند، همراه با شيرهاي تخليه سريع كه در مجراهاي ورودي و خروجي جك نصب شده اند استفاده شده است تا حركت سريع پيستون جك، در رفت و برگشت تأمين شود.

چگونگي كاركرد تفنگ جوشكاري
كاركرد اين وسيله، بسته به اين كه نيروي محرك آن باد باشد يا الكتريسيته، متفاوت است. در نوع بادي، با هدايت جريان هوا به ابتدا و انتهاي سيلندر يا جك، حركت خشن رفت و برگشتي پيستون جك انجام مي پذيرد كه مي توان با استفاده از شير تناسبي ، نيروي اعمالي ميان دو سر الكترودها را تنظيم نمود ولي كنترل سرعت حركت اين الكترودها نيازمند به كار بردن دو قطعة كنترل دبي هوا در مجراهاي ورودي و خروجي جك است. البته سرعت حركت پيستون با اين روش در تمام طول مسير، به صورت يكنواخت باقي مي ماند و تنظيم سرعت هاي مختلف حركتي در خلال فرايند بازشدن يا بسته شدن جك امكان پذير نيست. در مواردي كه چنين نيازي وجود داشته باشد، از تفنگ جوشكاري با محرك سرو-موتور استفاده مي شود كه در شكل زير، دو نمونه از آن ديده مي شود. در اين دسته از ابزارهاي جوشكاري مي توان با تغيير جريان الكتريكي، سرعت حركت الكترودها را تنظيم نمود و در هر نقطه از مسير رفت و برگشت، الكترودها را متوقف نمود. اين قابليت سبب مي گردد تا زمان مورد نياز براي پوشاندن يك چرخة كاري، به كمترين مقدار خود برسد. چرا كه پس از اعمال هر نقطه جوش، براي اعمال نقطه جوش بعدي بر روي قطعه كار، الكترودها به اندازة كمترين مقدار لازم از هم باز مي شوند و نيازي نيست كه تا انتهاي كورس خود، از هم دور شوند. بدين ترتيب، زمان اتلافي براي موضع گيري ابزار به هنگام اعمال هر نقطه جوش جديد كاهش مي يابد. اين صرفه جويي زماني، در برخي موارد كه چرخة كاري زماني يك روبات براي اعمال كلية نقطه جوش هاي آن ايستگاه، فشرده است مي تواند بسيار راهگشا واقع گردد. از ديگر مزاياي اين گونه تفنگ هاي جوشكاري، كم صدا بودن آنها در مقايسه با گونة بادي است. چون هم از صداي تخلية هوا خبري نيست و هم الكترودها بدون ضربه به هم برخورد مي نمايند. چرا كه با كاهش شتاب حركت الكترودها در انتهاي مسيرشان، از كوبيده شدن نوك الكترودها بر هم جلوگيري مي شود و برخلاف تفنگ هاي بادي، حركت در اين دستگاه ها نرم و بدون ضربه است. اين ويژگي علاوه بر آن كه عمر الكترودها را افزايش مي دهد، سبب مي گردد تا جوش با كيفيتي نيز حاصل شود چون فرو رفتگي در موضع جوش براي يك جوش خوب با توجه به ضخامت ورق ها نبايد از ميزان مشخصي بيشتر شود. اين دستاورد با تنظيم جريان گيرش به هنگام نزديك شدن نوك الكترودها به همديگر و درنتيجه تنظيم نيروي اعمالي، مضاعف مي گردد. به دليل عدم اتلاف هواي فشرده در مقايسه با تفنگ هاي بادي، بازده انرژي در اين دستگاه ها تا %75 بيشتر از مورد مشابه بادي است كه رقم بسيار قابل توجهي است.

عوامل مؤثر بر كيفيت جوش نقطه‌اي‌
به طور اختصار مي توان جريان الكتريكي، زمان اعمال آن، اندازة سطح مشترك الكترودها، نيروي فشاري آنها و تميزي قطعه كار و نوك الكترودها را به عنوان مهمترين عوامل تأثير گذار بر كيفيت جوش مقاومتي نقطه اي برشمرد.
براي ايجاد يك جوش مناسب و داراي مقاومت كششي، پيچشي و خمشي مطلوب، بايد هر يك از كميت هاي بالا را براي تركيب هاي گوناگون ورق ها با جنس هاي مختلف و ضخامت هاي متفاوت تنظيم كرد.

معيارهاي موجود براي كنترل كيفي جوش نقطه‌اي‌
معتبرترين معيار موجود در اين زمينه مربوط است به انجمن سازندگان جوشكار مقاومتي كه آيين نامه اي جامع تدوين نموده است. مرجع موجود ديگر در اين زمينه، معيار بريتانيايي است. همچنين برخي شركت هاي معظم خودروسازي، به كمك تجربيات كارشناسان خود به گردآوري معياري بهينه شده، اقدام نموده اند كه از آن جمله مي توان به معيار شركت پژو-سيتروئن اشاره نمود.

روش تعويض نوك الكترودها
به علت گرما ديدن نوك الكترودها در هنگام جوشكاري و زير فشار بودن اين ناحية گرما ديده، پس از زدن چند نقطه جوش، قطعة نامبرده تغيير شكل مي دهد. در نتيجه، سطح مشترك نوك الكترودها بزرگتر و ناصاف تر مي شود. بنابراين پس از حدود 250 بار نقطه جوش زدن، لازم است كه نوك الكترودها تراشيده شود تا شكل اوليه شان بازيابي شود. اين قطعات در اثر تراشيده شدن، كوتاه تر مي شوند. بنابراين لازم است پس از آن كه هر قطعه به اندازة مشخصي رسيد با قطعة نو تعويض شود. اين جايگزيني بسته به شكل قطعه، جنس آن و نيز روش ساخت آن (تراشكاري شده يا آهنگري شده) ممكن است پس از اعمال 1200 تا 2500 نقطه جوش، مورد نياز باشد.
براي تعويض اين قطعه (نوك الكترود) روش هاي گوناگوني وجود دارد:
• يك روش آن است كه با نصب تجهيزات تمام خودكار، كل فرايند تعويض قطعه بدون دخالت انسان انجام پذيرد.
• روش ديگر استفاده از يك ابزار ساده دستي است كه كاربر با اهرم كردن شاخك هاي آن در زير قطعه و در محل شيار موجود مي تواند آن را از جايش درآورد و پس از جا زدن قطعه نو به كمك گودي سطح زيرين ابزار، قطعه در محل خود محكم كند.
• روش سوم، استفاده از شكل هندسي مخروطي نگهدارندة نوك الكترود است. بدين معني كه سطح تماس قطعة نوك الكترود با نگهدارندة آن، سطح جانبي يك مخروط ناقص است. اين ويژگي هندسي باعث مي گردد تا با اعمال چند ضربة آرام در دو سوي قطعة نوك الكترود، اين قطعه به تدريج در موضع خود لق شود تا اين كه به راحتي و با دست از جاي خود بيرون آيد. پس از نصب قطعة نو، با اعمال چند ضربه آرام به سر قطعه، مي توان آن را در جاي خود محكم نمود.


Glossary:
01- Electric Resistant
02- External Force
03- Welding Instrument
04- Frame-bracket
05- Moveable Yoke
06- Arms
07- Air Cylinder
08- Transformer
09- Inductive Pick-ups
10- Guide Rod
11- Mechanical Equalizers
12- Pneumatic Equalizers
13- Stopper
14- Gripper Flange
15- Cooling
16- Strainer
17- Shut-off Valve
18- Signal
19- Solenoid
20- Flow Switch
21- Flow Indicator
22- Proportional Valve
23- Flow-control
24- Clamping Current
25- Resistance Welder Manufacturers' Association, RWMA
26- British Standard, B.S.
27- PSA Standard
28- Cap Tip

_________________
حسین مجدفر
مجري و محقق سامانه‌هاي اتوماسیون و رباتیک در صنايع ايران
09121449177

شركت ربات پارسيان
http://www.ingora.ir
http://www.facebook.com/ingoraco

مجله هوش مصنوعي و ابزاردقيق
http://magiran.com/magarchive.asp?mgID=5372
http://www.aimag.blogfa.com


بالا
 مشخصات  
 
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  [ 1 پست ] 

همه زمانها با ساعت محلی UTC + 3:30 [ DST ] تنظیم شده اند


چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: - و 2 مهمان


شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد

پرش به:  
cronPowered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpBB Persian translated by : phpBBIran.com